Gdent afspraak openingstijden huisregels bereikbaarheid
Uw Mondzorg Specialist
Uw Mondzorg Specialist

Huisregels

Huisregels – Tandartspraktijk G Dent Enkhuizen

Door de persoonlijke aandacht van ons zeer vakkundig en betrokken team, zorgen wij ervoor dat uw gebit alle zorg krijgt die dit verdient.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening voor u te kunnen waarborgen, vragen wij u de onderstaande huisregels te lezen en in acht te nemen:

Openingstijden:

Maandag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Woensdag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Donderdag: 09:00 uur tot 17:00 uur
Vrijdag: 09:00 uur tot 12:00 uur *(niet elke vrijdag)
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Telefonische bereikbaarheid:

Maandag tot en met donderdag: 09.00 uur tot 16:30 uur. Pauze van 10:30 tot 11:00 uur en van 13:00 tot 14:00 uur.

Vrijdag: 09:00 uur tot 12:00 uur. Pauze van 10:30 tot 11:00 uur

Pijnklachten

Indien u pijnklachten heeft vragen wij u tussen 09.00 en 10:00 uur in de ochtend te bellen met de praktijk, in de meeste gevallen kunnen wij u dezelfde nog helpen.

Voor spoedgevallen en trauma  buiten onze openingstijden om, kunt u terecht bij de tandartsspoeddienst te Alkmaar te bereiken op 0900-8602.

Afspraken

In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak en zonder open spreekuren. Dit houdt in dat u niet langs kunt komen op de praktijk met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen telefonisch, per email of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd en/of verplaatst. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens de planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden door het ontstane tijdgebrek. Wij brengen u dan de kosten wel in rekening.

Niet nakomen van afspraken

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit zo spoedig mogelijk en in noodgevallen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail te melden. Wij brengen dan geen kosten in rekening. Zegt u een afspraak niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht: €10,- per 10 minuten. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of het te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om de voorgenomen behandeling in rekening te brengen en/of u uit te schrijven uit de praktijk. Let op: Ook als uw als gezin een afspraak heeft en een gezinslid komt niet mee zonder tijdige afmelding, zal de voor dit gezinslid gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u zich te melden aan de balie zodat wij weten dat u aanwezig bent. U dient instructies van onze medewerksters altijd op te volgen.

U komt zoveel mogelijk alleen op uw afspraak. Alleen indien noodzakelijk mag er één ouder / begeleider mee naar de praktijk en behandeling. U dient dit vooraf met het maken van afspraak kenbaar te maken.

Wij streven er voortdurend naar om op de afgesproken tijd te starten met de behandeling, zorgt u ervoor dat u tijdig op uw afspraak bent. Na het melden kunt u plaatsnemen in de wachtkamer en wordt u door een tandarts of tandartsassistente uit de wachtkamer opgehaald.

U dient ten alle tijde een geldig legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. Tevens bent u zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven.

Medische gegevens

Wij verzoeken u bij elke controle/behandeling ons te informeren over uw medische gegevens zoals, medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap enz. Dit is in uw belang en het onze. Wij vragen u hiervoor frequent een medische vragenlijst in te vullen, dit zijn wij verplicht van de gezondheidsinspectie.

Wachttijd

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kan een behandeling langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

Hygiëne

Een goede hygiëne is bij ons van ontzettend groot belang. Wij doen er alles aan om u veilig te kunnen behandelen. Wij vragen u om in acht te nemen dat er conform strenge standaarden wordt gewerkt en goed uw handen te wassen en uw tanden te poetsen voor uw bezoek aan de praktijk.

Bij uw bezoek in onze praktijk graag uw mobiele telefoon op stil zetten en niet meer aanraken nadat u uw handen hebt gedesinfecteerd. Zo beperken we de kans op het verspreiden van een infectieziekte.

Kosten behandeling en begroting

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons een begroting. Indien er vragen en of onduidelijkheden zijn dient u dit voor de behandeling aan de tandarts kenbaar te maken zodat een behandelplan gewijzigd kan worden.

Informatie over uw gebit en de tandarts

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Hierop vindt u onafhankelijke informatie, deze bron is opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.

De rekening

De rekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Onze facturen worden verzorgd door Infomedics, kijk voor meer informatie of vragen over uw rekening eens op: www.infomedics.nl. Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics, dan dient u tijdens het maken van de afspraak kenbaar te maken en de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. (Pinnen is niet mogelijk)

Betalen van uw rekening

U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van uw rekeningen. Indien u onder bewind-voering staat of afhankelijk bent van zorg uit de Basisverkering of Wet Langdurig Zorg dan kunnen wij u niet altijd meteen behandelen en in een enkel geval kunnen wij u ook beter doorverwijzen. Indien u een behandeling niet zelf kunt betalen of kunt beslissen over uw vermogen dan dient u dit voorafgaand bij de inschrijving of indien later ontstaan bij het maken van de afspraak kenbaar te maken. Wij kunnen u dan informeren over de mogelijkheden die er zijn.

Indien er betalingsproblemen zijn ontstaan bij Infomedics dient u contant af te rekenen voor iedere behandeling tot de betalingen weer probleemloos verlopen. Dit wordt getoetst bij Infomedics. Mocht een nota onbetaald blijven en tot incasso of deurwaarder worden overgegaan dan wordt u uitgeschreven uit ons patiëntenbestand.

Uw eigendommen

Waak zelf in de praktijk over uw eigendommen en laat uw eigendommen niet onbeheerd achter. Tandartspraktijk G Dent is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over een behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan een van onze medewerkers kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen of onvoldoende gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich richten tot de KNMT klachten commissie waarbij wij zijn aangesloten. De klachtencommissie KNMT – postbus 2000 – 3430 CA Nieuwegein. Telefoonnummer: 030-6076276.

Privacy

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk G Dent streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van de persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Tot slot

Om voor beide partijen en voorspelbare situatie te kunnen creëren is het van groot belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt. Over het algemeen adviseren wij volwassenen en kinderen 2x per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg kan dit aantal verhoogd/verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne, uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.